Translanguaging.dk

bendixole@gmail.com * 22570159

Et pilotprojekt - oversættelser fra modersmål til dansk

Sundhedskortet eller Det gule sygesikringsbevis

Den 13. december 2019 sgennemførte jeg et pilotprojekt over 3 af de i alt 5 lektioner på dagen med brug af understøttende tekster på engelsk, arabisk og russisk med afsæt i et undervisningsforløb om sundhedskortet – det gule sygesikringsbevis – autentiske og kognitive udfordrende aktiviteter i undervisningen. (Gibbons 2016:34).

Denne fredag kom der 7 kursister fra hhv. Meretes og Gordons hold: tre fra Syrien (heraf to analfabeter), Palæstina, Vietnam, Ukraine og Brasilien.

Selve forløbet (fra klokken 10 til 12.45) havde deltagelse af 5 elever. De to analfabeter arbejdede selvstændigt med at skrive ord i et hæfte under disse tre lektioner, mens manden fra Syrien måtte forlade undervisningen for at hente et barn i skolen pga. sygdom.

Jeg brugte to spor: dels en power point præsentation på Whiteboard og dels udleverede tekster med oversættelser på hhv. engelsk, arabisk og russisk (se bilag 6) samt tekster på dansk.

Undervejs var samtalen i fokus i klassen for at – skabe betingelser for, at den sproglige udvikling fremmes. (Gibbons 2016:39)

 1. del: Et gult sygesikringsbevis vises på Whiteboard med et spørgsmål: Hvad er det?
 2. Kursisterne skulle nu nedskrive på dansk, hvad er det (underforstået det gule sygesikringskort). Det blev meget kort og omfattede fra en halv til 2 linjer på dansk.
 3. Herefter udleverede jeg oversættelser af teksten om, det gule sygesikringsbevis fra borger.dk: en engelsk oversættelse til kursisten fra Brasilien, en russisk oversættelse til kvinden fra Ukraine, en dansk tekst til kvinden fra Vietnam der ikke kan engelsk og arabiske oversættelser til manden fra Syrien og kvinden Palæstina.
 4. Det vakte overraskelse hos kursisterne, men også positive smil fra kvinderne fra Brasilien, Ukraine og Palæstina. Det havde de ikke prøvet før.
 5. De skrev nu et resume ud fra oversættelserne om, hvad er det? Og nu fyldte deres tekster både 3 og 4 linjer på dansk.
 6. Vi fulgte op med hvem kan få sundhedskort og hvordan kan man få et nyt sundhedskort via hjemmesiden borger.dk. Det tog vi på klassen sammen.
 7. Evaluering: Hjalp teksterne på engelsk, arabisk og russisk jer? Svarene var ja, det gjorde de med smil fra kursisterne.

Jeg vælger at se tegn på læring i kursisternes arbejdsomhed og de positive svar som indikatorer på, at de faktisk fik et større udbytte af disse strategier med understøttende anden-sprog-tekster. Min fornemmelse er at deres forforståelse ”In-the-head-of-knowledge” blev eksponeret, hvilket er meget vigtigt i forhold til andetsprogselever, som måske ikke har samme kulturelle viden eller viden om feltet som tekstens forfatter… (Gibbons 2019:163)

Med oversættelserne forsøgte jeg både at skabe broer og kognitive kroge, som kursisterne kunne hægte den nye viden fra teksten op på (Gibbons 2019:164) på dansk.

Herunder eksemplet på den udleverede opgave på arabisk:

Gruppeopgave 1: Arabisk

 1. I får udleveret en tekst, der ikke er på dansk.
 2. Læs teksten på enten engelsk, arabisk eller russisk!
 3. Diskurter hvad et sundhedskort er for noget!
 4. Aflever den udleverede tekst til underviser.
 5. Skriv et lille resume på dansk om sundhedskortet ?

Resume betyder: Summary, Резюме Rezyume, malkhas ملخص

Teksten

البطاقة الصحية هي اسم شهادة التأمين الصحي الصفراء وتخولك الحصول على مزايا الرعاية الصحية. يجب إحضار البطاقة الصحية عندما تكون في طبيب ، أخصائي ، طبيب أسنان ، طبيب أسنان ، أخصائي علاج طبيعي ، معالج قدم ، معالج تقويم العظام ، طبيب نفساني ، صيدلية ، مستشفى ، وبلدية.

 
يوجد على البطاقة اسمك ورقم الضمان الاجتماعي ومعلومات الاتصال بطبيبك.
albitaqat alsihiyat hi aism shahadat altaamin alsihiyi alsufara' watakhuluk alhusul ealaa mazaya alrieayat alsihiti. yjb 'iihdar albitaqat alsihiyat eindama takun fi tabib , 'akhsayiyun , tabib 'asnan , tbyb 'asnan , 'akhsayiyun eilaj tabieiun , maealij qadam , maealij taqwim aleizam , tabib nufsaniin , siadliat , mustashfaa , wabaladiat.
yujad ealaa albitaqat aismak waraqm aldaman alaijtimaeii wamaelumat alaitisal bitabibik.

Litteratur

Gibbons, Pauline (2016), Styrk sproget, styrk læringen, (2. udgave, 3. oplag 2019), Samfundslitteratur.

 
(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk