Translanguaging.dk

bendixole@gmail.com * 22570159

Hvad er translanguaging


Hvad er translanguaging?

Forklaring på translanguaging

Begrebet stammer fra en oversættelse af det walisiske ord trawsiethu, som blev introduceret i 1990érne  som en betegnelse for walisisk-engelsksproget undervisning. Målet var at styrke elevernes tosprogethed. Begrebet er siden videreudviklet af Ofelia Garcia der ser translanguaging i tre dimensioner:

 - det pædagogiske
- det kognitive
- det kommunikative

Translanguaging bygger på den antagelse, at inddragelse afelevernes flersprogetde ressourcer vil have en positiv læringseffekt. Der er derfor et must at inddrage og lade eleverne trække på deres forskellige sprog for at nå et dansk som andetsprog.

I sprogskolen, hvor jeg arbejder, er det kursisterne tilladt at oversætte via deres mobiler og Google translate, når det synes at det hjælper dem. Denne oversættelsespraksis kalder jeg vilkårlig, mens jeg i stigende grad bruger obligatorisk, integreret oversættelsesarbejde i mine undervisningsforløb.

Du kan læse mere i artiklen "Translanguaging" af professor Anne Holmen og lektor Helene Thise i "Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik SPROGFORUM" nummer 68, 2019 udgivet af Roskilde universitets forlag.


(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk