Translanguaging.dk

bendixole@gmail.com * 22570159

Obligatoriske & integrerede oversættelser

"Hvad siger du?"

Denne BA1 – DPO2 bygger videre på min BA1 - DPO1 og dermed også på de tidligere beskrevne teorier, metoder, litteratur m.m. Omvendt er den blevet til en selvstændig opgave, fordi samarbejdet med underviser Merete Sønderup Hansen fra AOF Job og dansk-sprogskolen i Ribe kom med mange fine indspark i planlægningen, der udviklede vores fælles didaktiske design for undervisningsforløbet: ”Hvad siger du?” (se Bilag 1).

Det betød at mine egne forestillinger om, at tilbyde kursisterne færdigoversatte tekster på deres modersmål eller andetsprog blev ændret til fordel for Meretes forslag om, at kursisterne selv skulle oversætte de danske spørgsmål til deres modersmål eller andet sprog. Den købte jeg ind på med det samme, fordi jo mere aktive kursisterne er i deres arbejde med sprogtilegnelse – jo, bedre.

Dette oversættelsesarbejde i undervisningsforløbet førte øjeblikkelig til forhandling mellem kursisterne om hypoteser via forskellige fælles sprog mellem de enkelte grupper: portugisisk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Dette sprogarbejde foregik i grupperne, men også på tværs af hesteskoen (se forsiden) og er med til at danne broer mellem dansk og modersmål eller et andetsprog og retur til dansk som andetsprog. Dette andetsprog forstås her i opgaven som et sprog kursisten har lært ved siden af sit eget modersmål fx engelsk eller russisk

Merete og undertegnedes samarbejde omkring planlægning, didaktik og gennemførelse er foregået i et forløb af ping-pong. Ud af processen kom et forløb, som Merete gennemførte for første gang den 23. januar 2020 med mig som observatør.

Det er i dag legitimt at kursisterne undervejs i undervisningen laver oversættelser af ord, når de føler behov for det, men det sker i kursisternes egne, interne universer dvs. vilkårligt. Vi har derimod i vores forløb gjort oversættelse til en obligatorisk, integreret del af øvelser og opgaveløsningen. Dermed har vi bragt brugen af modersmål- og/eller andetsprog ind i selve undervisningen via et bevidst gennemtænkt didaktisk design.

Undervisningsprogrammet

(Nedskaleret fra pkt. 14 til her pkt. 10)

 

Undervisningsplan torsdag d. 23/1 – 2020

 1. Dagens emne: ”Hvad siger du?”

Eksempler:

Merete: Hej Ole. Velkommen.

Ole: Tak

Merete: Hvordan går det?

Ole: Det går godt, tak. Hvad med dig?

Merete: Det går også godt.                         

Ole: Tak for i dag.

Merete: Tak - i lige måde.

 1. Introduktion til dagens øvelser:
 • Spørgsmål på dansk
 • Svar på dansk

I må gerne snakke sammen

I må ikke bruge mobiltelefon!

 • Spørgsmål på dansk og på et andet sprog
 • Svar på dansk og på et andet sprog

I må gerne snakke sammen

I må gerne bruge mobiltelefon!

 • Evaluering:

Hvad synes du om det?

I får nogle spørgsmål fra Ole.

I skal skrive svar.

 1. Dagens øvelser.
 2. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

  (Nedskaleret fra pkt. 14 til her pkt. 10)

  I alt 9 kursister deltog og her er summeringen:

 3. Hjalp det dig at få lov at oversætte den danske tekst med spørgsmål til et andet sprog? (Sæt et kryds)
 4. Ja

  Nej

  Ved ikke

  9

   

   

   

 5. Hvilket sprog oversatte du de danske spørgsmål til?
 6. 3xportugisisk, 3xukrainsk, 1xrusisk, 1xarabisk og 1xvietnamesisk

 7. Var det oversatte sprog dit modersmål eller et andetsprog? (sæt kryds)
 8. Mit modersmål

  Mit andet sprog

  8

  1

   

 9. Hjælper det dig, at læse (dine) oversatte spørgsmål til at lære dansk?
 10. Ja

  Nej

  Ved ikke

  9

   

   

   

 11. Hjælper det dig at kunne diskutere danske tekster med andre kursister på et fælles sprog, som du/I kender fra før I kom til Danmark?
 12. Ja

  Nej

  Ved ikke

  Hvorfor?

  7

   

  1

   

   

 13. Har du mere at fortælle om øvelsen?
 14. Her har tre kursister valgt at kommentere forløbet:

  Ia: ”Jeg kan virkelig godt lide det teste fordi jeg udøver det, jeg har lært, og det hjælper mig med at lære mere.” (”teste” står for øvelser. Merete brugte ordet øvelser om de euddelte ark)

  Te: Det var spændende.”

  Yu: ”Det var interessant.” (med en smiley til sidst)

   

   

   

   

 15. Hvor mange år har du gået i skole + uddannelse i alt?
 16. Hvad hedder den uddannelse du har taget?
 17. Yu: 11 år skole + 4 år – sygeplejerske
  Yu L: 11 år + 5 år – matematiklærer

  Te: 9 år + 4 år – tandplejer

  Ta: 11 åe + 1 ½ år – business administration

  Di: 11 år + 2 år – webdesign

  Ia M: 11 år + 4 ½ år – journalist og webdesigner
(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk